Onafhankelijke clientondersteuning

Cliëntondersteuning Secura biedt alle mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) in de regio’s West- en Midden-Brabant gratis onafhankelijke cliëntondersteuning.

Cliëntondersteuning Secura is een samenwerkingsverband van vier onafhankelijke Wlz-cliëntondersteuners:

Ineke Verhagen
Jolanda van Helden
Thérèse de Nerée
Freke Schoemaker

Cliëntondersteuning Wlz bestaat uit de volgende diensten:

 1. Informatie
 2. Ondersteuning bij het opstellen van een persoonlijk plan
 3. Ondersteuning bij het kiezen van een passende Wlz zorgaanbieder en passende Wlz zorg
 4. Ondersteuning bij het opstellen, bijstellen en evalueren van het zorgplan
 5. Bemiddeling indien zorg niet conform verwachting en afspraken wordt geleverd
 6. Ondersteuning bij klachten, geschillen, bezwaar en beroep

Nadere uitwerking/definiëring

 1. Informatie

De cliënt krijgt informatie over het Wlz-zorgaanbod in de regio, verschillende zorgvormen, cliëntrechten en eventuele wachtlijsten.

 1. Ondersteuning bij het opstellen van een persoonlijk plan

De cliënt krijgt ondersteuning bij het opstellen van een persoonlijk plan, voorafgaand aan de realisatie van zorg. Uitgangspunt hierbij is de visie van de cliënt zelf op zijn leven.

 1. Ondersteuning bij het kiezen van een passende Wlz zorgaanbieder en passende Wlz zorg

De cliënt krijgt ondersteuning bij de keuze voor de best passende Wlz- zorg. Hierbij ontvangt de cliënt informatie over de mogelijke leveringsvormen en welke leveringsvorm het best past bij de situatie van de cliënt.

De cliënt krijgt ondersteuning bij de keuze voor een Wlz-zorgaanbieder. Hierbij krijgt de cliënt informatie over zorgaanbieders die passende zorg kunnen leveren. Daarnaast wordt de cliënt ondersteund bij het maken van een keuze voor een passende Wlz-zorgaanbieder.

Organisaties voor onafhankelijke cliëntondersteuning moeten zich houden aan de werkafspraken tussen het zorgkantoor en organisatie voor onafhankelijke cliëntondersteuning die gemaakt zijn over het niet tijdig vinden van passende zorg voor een cliënt.

 1. Ondersteuning bij het opstellen, bijstellen en evalueren van het zorgplan

De cliënt krijgt ondersteuning bij het opstellen, bijstellen en evalueren van het zorgplan en bij de zorgplanbesprekingen (na start van de zorglevering). De cliënt krijgt uitleg over wat er in een zorgplan hoort te staan en waar een zorgplan aan moet voldoen en wat de taken en verantwoordelijkheden van de Wlz-zorgaanbieder hierin zijn. De cliëntondersteuner geeft de cliënt handvatten en tips om zelfstandig het gesprek aan te gaan. De cliëntondersteuner kan als een zelfstandig gesprek voor de cliënt moeilijk is en de cliënt nadrukkelijk ondersteuning wenst, aanwezig zijn bij de zorgplanbespreking.

 1. Bemiddeling indien zorg niet conform verwachting en afspraken wordt geleverd

De cliënt wordt ondersteund als hij een andere invulling wil van de zorg en/of de zorg niet conform de afspraken geleverd wordt. In overleg met de cliënt wordt de situatie onderzocht en bekeken wat de cliënt er zelf in kan doen en/of heeft ondernomen. De cliënt krijgt informatie over het zetten van vervolgstappen. Zo nodig is de cliëntondersteuner aanwezig bij een gesprek met de Wlz-zorgaanbieder.

 1. Ondersteuning bij klachten, geschillen, bezwaar en beroep

De cliënt wordt ondersteund bij klachten, geschillen, bezwaar en beroep. De cliënt wordt geïnformeerd over de procedure en risico’s van klachten, geschillen, bezwaar en beroepsprocedure. Daarnaast wordt de cliënt geïnformeerd over de positie die de cliënt heeft. De verschillende opties en mogelijkheden worden aan de cliënt voorgelegd en afgewogen.

Voor meer informatie en contact kunt u gebruik maken van het contactformulier.

Maar u kunt ook rechtstreeks bellen (085 – 130 5420) of e-mailen: info@clientondersteuningsecura.nl