Veelgestelde vragen

Wat kunnen wij voor u doen als cliëntondersteuner?
Cliëntondersteuning bestaat uit de volgende diensten:

Informatie geven over de mogelijkheden van zorg binnen de WLZ

Wij informeren u bijvoorbeeld over de manieren waarop zorgaanbieders u in een instelling of in de thuissituatie zorg kunnen bieden en over eventuele wachtlijsten. Maar ook over de manier waarop u zelf uw zorg kunt organiseren, het zorgaanbod en wachttijden in uw regio. En niet te vergeten: over uw rechten als cliënt.

Ondersteuning bij het opstellen van een persoonlijk plan

In een persoonlijk plan kunt u de invulling van uw Wlz-zorg vastleggen: de wijze waarop u uw leven wenst in te richten, de gewenste leveringsvorm (verblijf in een zorginstelling, een volledig of modulair pakket thuis, met een persoonsgebonden budget) en de inzet van zorgverleners.
Voor het opstellen, evalueren en bijstellen van uw persoonlijke plan kunt u (als u een Wlz-indicatie heeft) een beroep op ons doen.

Ondersteuning bij het opstellen, bijstellen en evalueren van het zorgplan

Als u gebruikt gaat maken van verblijf in een instelling, dan maakt u met de zorgaanbieder afspraken over de invulling van de zorg. Deze worden vastgelegd in een zorgplan. Wij kunnen u helpen bij het opstellen, evalueren en bijstellen ervan. Maar ook bij de voorbereiding van de zorgplanbespreking, en tijdens het gesprek kan de cliëntondersteuner u helpen.

Ondersteuning bij het kiezen van een passende Wlz-zorgaanbieder en passende Wlz zorg

Of het nu gaat om verblijf in een instelling of om het inzetten van zorg thuis, wij ondersteunen u bij het vinden van een passende zorgaanbieder. Het maakt niet uit op basis van welke financieringsvorm, met of zonder een persoonsgebonden budget.

Bemiddeling indien zorg niet conform verwachting en afspraken wordt geleverd

Ook als u het niet eens bent met de invulling van uw zorgvraag kunt u voor bemiddeling een beroep doen op de onafhankelijke cliëntondersteuner. Bijvoorbeeld als u vindt dat de zorgaanbieder (binnen de grenzen van uw zorgprofiel) onjuiste, te weinig of te weinig samenhangende zorg levert. Of als u van mening bent dat de zorgaanbieder de met u gemaakte afspraken in het zorgplan niet nakomt.

Hoe kan ik onafhankelijke cliëntondersteuning aanvragen?
Heeft u een indicatie voor de Wet Langdurige Zorg en woont u in de regio West- of Midden-Brabant? Dan kunnen wij (na 1-1-2019) direct voor u aan het werk.

U kunt contact opnemen via het contactformulier, mailen of bellen. Spreekt u een boodschap in op de voicemail als wij de telefoon op dat moment niet kunnen beantwoorden? Wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

Heeft u geen Wlz-indicatie? Ook dan kunnen wij u, als mantelzorgmakelaars, verder helpen met uw vragen op het gebied van zorg en mantelzorg. Neem dus gerust vrijblijvend contact op.

Wat kost de cliëntondersteuning door Cliëntondersteuning Secura?
Voor mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg in de regio’s West- en Midden-Brabant is de ondersteuning door Cliëntondersteuning Secura gratis. Kijk op deze pagina voor de gemeenten die in deze regio’s vallen.
Wat betekent de afkorting Wlz?
Wlz staat voor de Wet langdurige zorg
Wat is de Wet langdurige zorg?
De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt de zorg voor mensen die 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig hebben.
Wat is een Wlz-indicatie?
Een Wlz-indicatie is een indicatie voor zorg met verblijf, die u kunt aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Wilt u weten of u voor een Wlz-indicatie in aanmerking kunt komen? Dan kunt u hier de Wlz-check doen.

De indicatie geeft u de mogelijkheid om te verhuizen naar een zorginstelling, maar dat hoeft niet. Wlz-zorg kan ook in de thuissituatie worden geregeld. Het gaat er dus niet om dat u een wens moet hebben voor opname in een zorginstelling, maar dat vastgesteld wordt of 24-uurszorg noodzakelijk is. Dat is het geval als mensen 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig hebben.

Zie voor een uitgebreide uitleg de pagina Wet langdurige zorg

Wat is het verschil tussen een Wlz-indicatie en een CIZ-indicatie?
Het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ) onderzoekt of mensen in aanmerking komen voor een indicatie op basis van de Wet Langdurige zorg (Wlz). Het CIZ geeft een indicatiebesluit af voor Wlz-zorg. In feite is er dus geen verschil.
Kan een cliëntondersteuner mee naar een gesprek waar ik tegen op zie?
Als u dat wil kunnen wij gesprekken die u lastig vindt samen voorbespreken, en we kunnen met u meegaan naar een gesprek.
Wat is cliëntondersteuning in de Wet langdurige zorg?
Cliëntondersteuning Wlz is een recht op hulp en ondersteuning, voor mensen die een indicatie hebben voor zorg vanuit de Wlz.
Wat is er onafhankelijk aan de cliëntondersteuning door Cliëntondersteuning Secura?
Onafhankelijke cliëntondersteuning wil zeggen dat de cliëntondersteuner niet verbonden is aan of in dienst is van een (zorg)aanbieder, gemeente of zorgkantoor.  Daardoor staat het belang van de cliënt voorop.
Waarvoor kan ik de cliëntondersteuner om hulp vragen?
De cliëntondersteuners mogen u gratis helpen met:

  1. Het geven van informatie
  2. Ondersteuning bij het opstellen van een persoonlijk plan
  3. Ondersteuning bij het kiezen van een passende Wlz zorgaanbieder en passende Wlz zorg
  4. Ondersteuning bij het opstellen, bijstellen en evalueren van het zorgplan
  5. Bemiddeling indien zorg niet conform verwachting en afspraken wordt geleverd
  6. Ondersteuning bij klachten, geschillen, bezwaar en beroep
  7. Ondersteuning bij herindicatie
Wie betaalt de onafhankelijke cliëntondersteuner?
Heeft u een Wlz-indicatie? Dan betaalt het zorgkantoor uw ondersteuning.
Wilt u gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op via ons contactformulier of bel

Wilt u bij de gemeente zorg aanvragen? Dan betaalt de gemeente uw cliëntondersteuning.
Informeert u vooraf bij uw gemeente of  u één van de cliëntondersteuners van Cliëntondersteuning Secura mag inschakelen.

In welke gemeenten werkt Cliëntondersteuning Secura?
Kijk hiervoor op het de pagina “werkgebied