Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt sinds 2015 de zorg voor mensen die 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig hebben.

Het indicatiebesluit voor de Wlz wordt afgegeven door het CIZ.

De zorg op basis van de Wlz kan op vier manieren worden ingezet:

Zorg In Natura (ZIN)

Dit betekent dat u voor uw verzorging in een zorginstelling bent opgenomen. U verblijft daar en ontvangt naar behoefte  persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling, het individueel gebruik van hulpmiddelen voor mobiliteit – zoals een rolstoel of een scootmobiel – en vervoer.

Volledig Pakket Thuis (VPT)

Het VPT bevat bijna alle zorg die een cliënt ook in een instelling zou krijgen, maar dan thuis. Eén zorgaanbieder levert al deze zorg, en is de “dossierhouder”.

Modulair Pakket Thuis (MPT)

Met het ‘modulair pakket thuis’ kunt u kiezen om de verschillende onderdelen (modules) van het pakket bij verschillende zorgaanbieders af te nemen. Eén zorgaanbieder is de dossierhouder, en levert zorg in natura. De overige modules kunnen worden geleverd  door een andere aanbieder, als Zorg in Natura of op basis van een Persoonsgebonden budget (Pgb).

Persoonsgebonden Budget (PGB)

Als u zelf de regie wilt houden (dossierhouder wil blijven) en de kosten niet hoger zijn dan bij opname in een instelling, dan kunt u zelf zorg inkopen met een Persoonsgebonden budget: het Pgb.
Het zorgkantoor beoordeelt de Pgb-aanvraag op basis van een bewustkeuzegesprek en een budgetplan. In bepaalde gevallen is een gewaarborgde hulp hiervoor verplicht.

U moet zelf uw zorgverleners zoeken en contracteren.

Na goedkeuring van de zorgovereenkomsten en de zorgbeschrijvingen betaalt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de zorgverleners uit. U ontvangt dus zelf geen geld.

Eigen bijdrage

Zodra u zorg inzet op basis van de Wlz bent u een eigen bijdrage verschuldigd. Deze wordt geïnd door het Centraal AdministratieKantoor CAK.

De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van de

  • indicatie
  • financieringsvorm
  • burgerlijke staat of gezinssamenstelling
  • eigen inkomen en vermogen

Op de website http://www.hetcak.nl kunt u zelf uitrekenen hoe hoog uw eigen bijdrage is of wordt.